Być głuchoniemym nie jest już upośledzeniem


'Znowu opuścił okolicę Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekalogu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i poprosili Go, żeby położył na niego rękę...'
Mk 7,31
Każde dziecko ma prawo do nauki.

Konwencja międzynarodowa praw dziecka

Dziecko głuche wzbudza – niestety – mało uwagi, nie tylko w ramach danej grupy społecznej, ale również w rodzinie. Wiele dzieci głuchych i głuchoniemych nie jest zapisanych w szkole lub innej placówce oświatowej. Po wnikliwej analizie możliwości realizacji tego przedsięwzięcia, zdecydowaliśmy się na otwarcie w naszej diecezji szkoły dla głuchoniemych.